Biblioteko KAVLAN (A…Z)

Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo - A A Titolo Aŭtoro Eldonisto Jaro Noto 001 ABC d’Espéranto Waringhien UFE 1967   002 Abismoj Jean Forge Ferdinand Hirt & Sohn Eo Fako 1923   003 ABZ de Amo Inge & Sten Hegeler Grafisk Center, Danlando   ISBN B787089092 004 Adam Mickiewicz Mieczyslaw Jastru Eldonejo Polonia Varsovio 1955   005 Adamaĵoj E.Lanti Juna Penso 1977   006 Akbar  orienta romano   Internacia Cseh Instituto 1936   007 Aktoj de la Akademio 1&2 1963-1974   A de Esperanto 1974   008 Akuzativo Daniel Moirand Flandra Eo Ligo 1990 ISBN90-71205-35-5 009 (La) Alia pasinteco Rico Bulthuis, trad Julia Isbrucker Internacia Eo Instituto, 1952 Hago 010 Amuzo per scienco Charles Vivian, trad D.R.Duncan London & Edinburgh     011 Anstataŭa edzino Erica Maxwell, trad M. Sampson Heroldo  Koln 1930   012 Anni kaj Montmartre Raymond Schwartz Dansk Eo Forlag 1974 ISBN87-85020-753 013 Antologio  Angla  1000-1800 William Auld, Reto Rossetti UEA 1957   014 Antologio Belga H. Vermuyten Anverpeno 1928   015 Antologio de Brazilaj Rakontoj   Brazila Beletrista Akademio 1954   016 Antologio Ĉina 1948-1959   Ĉina Eo-Ligo 1959   017 Antologio Dana   Centra Dana Eo-Ligo 1961   018 Antologio Esperanta  Poemoj 887-1957 William Auld La Laguna 1958   019 Antologio Hungara K. Kalocsay Literaturo Mondo Budapest 1933   020 Antologio Pola Kabe Hachette, Paris 1906   021 Antologio Sveda  1a parto   Eldono Societo     022 Antonio kaj Kleopatro         023 (La) Aperoj de Ahasvero Trad Valo Laŭte 1980   024 Argentina novelaro   Juna Penso 1978   025 Arto Mallerni A Lopez Luna Amigos de Luna   Buenos Aires 026 Asterisk la gaŭlo Goscinny-Uderzo Paderborn 1973   027 Atakoj kontraŭ ĝardenplantoj Paul Neergaard The Eo Publishing C° 1954   028 (La) Aventuroj de Kajĉjo Maria Kownacka, Trad Maria Sitnik Groupe Eo Meusiens Bar-le-Duc 1990   029 Aventuroj de pioniro Edmond Privat Laguna 1962   030 Auschwitz 1940-1945  4°pola eldono   Ŝtata Muzeo en Oswiecim 1967   Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo -B B Titolo Aŭtoro Eldonisto Jaro Noto 001 Bagatelaro Johan Hammond Rosbach Eoforlaget 1951 Oslo 002 Baha U Llah kaj la nova epoko De Je Esslemont, trad Lidia Zamenhof   1978 ISBN 087961-085-9 003 Bakunin  Elekto de tekstoj 1867-1873   Laŭte 1983   004 (La) Batalo de l’vivo Ch. Dickens       005 (La) Bazoj de Anarkismo G. Balkansk Juna Penso   Francio 006 (La) Bela Subtera Mondo Leander Tell La Laguna 1959   007 Bildo Tabuloj por la instruado de Esperanto Ferdinand hirt & Sohn   1919 Leipzig 008 (La) Blankaj Gardistoj   Juna Penso 1980 Francio 009 (La) Blinda Birdo   2a eldono Istvan Nemere Hungara E-asoco 1987 Budapesto 010 Blinda Ermito Maurizio Caprilo Edistudio 1979   011 Botilino Georgi Karaslavov Fremdlingva Eldonejo 1959 Sofio 012 (La) Bulgara Lando kaj popolo kun mapo   Bulgara Eo-Biblio     Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo -C 001 Colomba Prosper Mérimée, trad. Jean Beau The Eo-Publishing 1938   002 (La) Construction Logique des Mots en Eo Antido alias René de Saussure UE Librejo 1910   003 (La) Ĉashundo de la Baskerviloj Arthur Conan Doyle trad Johan Valano La Laguna 1980   004 ĈernobilJurij         (Ŝĉerbak) …, trad Elena Ŝevĉenko …& Aleksij Ĵuravljov 1990   005 Ĉielarko antologio de Fabeloj Julio Bagly Laguna 1966   006 (La) Ĉiel kaj la Infero (FR 1865) Allan Kardec Espirita 1981 Brazilo 007 Ĉirkaŭ la naskiĝo de mia Misio Martinus Martinus 1956 Kopenhago 008 Ĉu Armeo aŭ Civila neperforta Defendo ? Juna Penso   1977   009 Ĉu li bremsis sufiĉe ?     1978   010 Ĉu li Venis trakosme         011 Ĉu ni vere helpas la trian mondon ? Glyn Roberts Laŭte 1984   012 Ĉu ŝi mortu tra-fike ?         014 Ĉu Socialismo Konstruiĝas en Sovetunio ? E. Lanti kaj M. Ivon SAT 1982   015 Ĉu ni vidis jam la piedsignon de l’Profeto ? Elem Janos   1982 ISBN 9635711026 Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo - D 001 Danĝera Ul’ Ĵak Le Puil Nuova Frontiera     002 Daŭriga Kurso post Cseh-Kurso Margarete Saxl Eo-Librejo 1966   003 (Le) Défi des langues Claude Piron L’Harmattan 1994   004 Dekkinga fuĝas Tjeerd Aduna, Trad F. Faulhaber Dansk Esp.Forlag 1957 ISBN2 7384 2432 5 005 (La) Diroj de Mateo Céletin Freinet ILEI 1981 ISBN 0180-0450 006 (Le) Docteur Espéranto Maria Ziolkowska pref A.Albault Edit Fran Eo 1959 006 007 (La) Doktoro Esperanto Maria Ziolkowska Eo kaj pola Lingvoj 1959   008 (La) Dolĉa Franclando Pierre Delaire Eo office Orléans 1972   009 Du amosentaj noveloj Imenlago de Theodor Storm  Maruŝka de Mela Escherich Svisa Eo Soc 1947 Bern 010 Duonvoĉe Ge Maura Laguna 1963   Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo - E 001 (L’) Edelvejso kaj la tri vagabondinoj. La amo Pierre Delaire   1963   002 Estona Soveta Poezio         003 [La] Eta Princo St Exupéry       004 Etimologia Leksikono         005 Ezopa Saĝo Kalocsay       006 Eŭlalia Lorjak       Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo - F 007 Fabeloj de Andersen 1 Trad. Zamenhof       008 Fabeloj de Andersen 2 Ilus Antoni Uniechowski       009 Fabeloj de Andersen 3 Trad. Zamenhof       010 Fabeloj de Andersen 4 Trad. Zamenhof       011 Fabeloj de la verda pigo Beaucaire       012 Faktoj kaj fantazioj Marjorie Boulton       013 (La) Faraono  Bildrakonto B. Prus Hungara Eo Asocio 1980 ISNB963 571 0690 014 (La) Faraono 1         015 (La) Faraono 2         016 Faŭsto         017 Faux amis, parents, étrangers   SAT     018 (La) Feliĉo noveloj         019 (La) Fenomeno Esperanto William Auld       020 (La) Fenomeno Svislando Baur       021 Fera kalkanumo J. London       022 Filoj de la ŝtonkora homo (bildrakonto) Mor Jokaj Hungara Eo Asocio 1978 ISBN963 571 038 0 023 (La) Floroj de la malbono C. Baudelaire,       024 (La) Floroj de la vero Adi       025 Franca poezio, teorio de la versfarado J. Ballmann       026 Fratoj eble ni estas La ĉefo Seattle  trad. Friedrich Ellersiek Limburg-Germanio     027 Fundamenta krestomatio LL. Zamenhof       028 Fundamenta de Esperanto LL. Zamenhof       029 Fundo de l’mizero Kabe       Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo -G 001 Gastronomia terminaro         002 Geografio de Ĉinio         003 Georgo Dandin Molière       004 Grammaire et  exercices L. de Beaufrond       005 (La) Granda aventuro Szlagyi       006 Gvidlibro por la ekzamenoj FEI       007 Gvidlibro por la ekzamenoj superaj FEI       008 (La) Ĝoja podio R. Schwartz       Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo -H, I H, I Titolo Aŭtoro Eldonisto Jaro Noto 001 Hamburgo en perspektivo Ivo Lapenna       002 Hamleto W. Shakespeare       003 Hilelismo LL. Zamenhof       004 Historio de Esperanto 1 Courtinat       005 Historio de Esperanto 2 Courtinat       006 Historio de Esperanto 3 Courtinat       007 Historio de la lingvo Esperanto 1 E. Priva       008 Historio de la lingvo Esperanto 1 E. Priva       009 Historio de la mondlingvo Dresen       010 (La) Homa vivaventuro G. Moya       011 Homo de Dio Urba       012 Homoj sur flosglacio Wernier       013 Homoj sur la tero Engholm       014 (La) Horloĝisto de Djen Bjen Fu Aŭtoraro       015 (Une) Humanité une langue Glodeau       016 (La) Ideala nutraĵo Martinus       017 (La) Idolo plej longe vivanta Martinus       018 Ifigenio en taŭrido Goeuthe       019 Ili kaptis Elzan ! Johan Valano Fonto  Brazilo  Chapeĉo 1985   020 Individuismo en antikveco Han Riner       021 Infanoj de la malriĉuloj Lee       022 Infanoj ne konas limojn Sam Waagenaar       023 (La) Inĝenia idalgo Cervantes       024 Initiation à l’Espéranto An Kau’       025 (La) Interrompita kanto Eliza Orzesko   trad. Kabe Esperantista Centra Librejo Paris 1922   026 Instruado de esperanto         027 Inter sovetaj popoloj  1939-46 (2 partoj) Petro Diksztejn Laŭte 1981   028 Inter sudo kaj nordo Szilagy       029 Interesa arkeologio Ĝivoje       030 Internacia kantaro Benneman       031 (La) Internacia kuirlibro Shorter-Eyk       032 (La) Interrompia kampo Kabe       Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo -J, Ĵ 001 Jaĉjo Holm kaj aliaj amikoj w.G .Van de Hulst       002 Janusz Korczak A. Szlazakowa       003 Jaro 2000 H. Muller       004 Josefo Applebaum       005 Jugoslavio kaj ĝiaj popoloj Aŭtoraro       006 Junulkurso kun suplemento SAT       007 Junuloj en torento Stellan Engholm       008 (La) Justuloj A. Camus       009 Ĵamborea lingvo         Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo - K 001 Kain kaj Abel Sador Szathari       002 Kalevala Lonnot       003 Kanako el Kananam Linton       004 Kancero kaj ekologio M. Touchain       005 Kaptita en Nubio         006 (El la) Kara infaneco Valo       007 Karmen Prosper Mérimée       008 Karnavalo Gabrielli       009 (La) Karnavalo kaj la somnambulino Immermann       010 Kial mi estas ateisto A. Lorulot       011 Kie boacoj vagadas Salovaara       012 Kie brulas ĝentlemanoj Bukovski       013 Kiel akvo de l’rivero R. Schwartz       014 Kiel diri Lentaigne       015 Kiel fidela hundo A. Ruiz Negre       016 Kio estas la vero Martinus       017 Kiu vivas Lyngbirk       018 Knaboj de Paolo-strato F. Molnar       019 Knock Jules Romain       020 (La) Kolektiveco Gilbert R. Ledon       021 (La) Kombilo L. Gabrielli       022 Kompleta gramatiko P. Fruictier       023 Komploto 1925  Bildrakonto         024 (La) Konflikto Le Dantek/Lanti       025 Kon-Tiki T. Heyerdal       026 Kontraŭflue Valo       027 Konvarsacio E-kurso Szilagyi       028 Koro Amicis       029 Krabo kun oraj pinĉiloj (Tinĉjo) bildstrio Hergé       030 Kredu min sijorino         031 Kristanismo kaj patriotismo Tolstoj       032 Kropotkino etiko         033 Kun onklo Ho Aŭtoraro       034 Kun siaspeca spico R. Schwartz       035 Kurioza okazaĵoj (komedio) Coldoni       036 Kuŝanta tigro Promet       037 (La) Kvina evangelio Han Riner       038 Kvin filozofiaj verkoj Maŭ Zetono       039 Kvin virinoj de amoro         Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo -L, M L, M Titolo Aŭtoro Eldonisto Jaro Noto 001 Lamarko filozofio zoologia         002 Legendo el  « Le Rhin » V.Hugo       003 Libro de apokrifoj Karel Ĉapek Ĉeĥa Esperanto Asocio Praha 1970   004 Liliputo Gulivero Jonathan Swift       005 Lidja Zamenhof I. Dratwer       006 Lingvaj anguloj F. Baronnet       007 Lingvaj Respondoj LL. Zamenhof       008 Linvistikaj aspektoj de Esperanto John  Wells       009 Lingvo internacia 1911-1914         010 Lingvo kaj vivo G. Waringhien       011 Lingvo stilo formo Kalocsay       012 Ludoviko en Nederlando Pierre Delaire       013 Malsata ŝtono R ; Tagore       014 Manon Lescaut Prévost       015 Manuel prepa atesto pri kapableco         016 Marta Orzeszko/Zamenhof       017 (La) Marvirineto Andersen       018 Memorlibro pri Zamenhof-jaro         019 Metodo 15         020 Metropoliteno Varankin       021 Mi amis junulinon Trorisch       022 Mi estas Pele Pele/Nascimento       023 Migrante tra la metioj Valo       024 Mikronoveloj de Sin’Iti Hosi Trad K. Matuba       025 Militista vortareto (5 lingvoj) UFE       026 Mister Tot J. Forge       027 Momo (bildstrio) KavlanX2 La Kancerkliniko     028 (La) Mondo ne havas atendejon Maurito Dekker       029 Mondo de travivaĵoj T. Sekelj       030 Murdo en Esperantujo Daniel Moirand       Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo - N 001 Naciismo E. Lanti       002 Naciismo kaj Esperanto Aarse       003 (La) Naŭzo Jean Paul Sartre       004 Neforgeseblaj tagoj         005 (La) Nekonata konato         006 Nepal malfermas la pordon T. Sekelj       007 Ne plu ludo… N. Barthelmess       008 Ne tiel sed tiel ĉi Faulhaber       009 Ni kaj ĝi Gaston Waringhien       010 (La) Nigra insulo  (Tinĉjo) bildstrio Hergé       011 Noktoj S. Sire       012 Nokto kaj timo Potts       013 Normandaj rakontoj Guy de Maupassant       014 Nouveau cours rationnel         015 (La) Nova paradigmo en psikologio Gonzalez       016 (La) Nova realismo B. Vogelmann       017 Noveloj T. Sekelj       018 Noveloj H. Sĵenkiewicz       019 Noveloj Lusin       020 Nudaj Inter lupoj Bruno Ppitz       021 (La) Nuda vero G. Salan       Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo -O, P, Q O, P, Q Titolo Aŭtoro Eldonisto Jaro Noto 001 Okuloj Marjorie Boulton       002 Okupacio Erni Krusten       003 Ombroj de la 4a dimensio E. de Kock       004 Ombro sur interna pejzaĝo Spomenka Ŝtimec       005 Onklo Ho   Hanonjo 1972   006 Ora libro  1887-1937 29° Kongreso       007 Oriento kaj okcidento Fradier       008 Originala verkaro LL. Zamenhof       009 Otelo Shakespeare       010 Parizo gvidlibro         011 Pascalo (el la pensoj de blazio)         012 Paŝoj al plena posedo Villiam Auld       013 Peer Gynt Ibsen       014 Per balono al poluso Strindberg  Fraenkel       015 (La) Perdita honoro de iu Boell       016 Pitoreska Pekino         017 Katarina Blum         018 Pinta Krajono Rossetti       019 Plaidoyer pour l’Espéranto         020 Plena Analiza Gramatiko de Esperanto         021 Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto         022 Plena Vortaro         023 Poemo de l’plugisto Ĥrima       024 (La) Poemo de Rodano Frédéric Mistral       025 Por ekologia socio         026 Por nova afero nova maniero         027 Por pratikantoj Babin       028 Por Tutmonda civitismo Veki       029 Poŝtatlaso de la mondo         030 Pourquoi je suis devenu Espérantiste Ernest Archdeacon Fayard 1910   031 Praha gvidlibro         032 Pri arto kaj morto Miyamoto       033 Pri internacia lingvo Isaj Dartwer       034 Pri lingvo kaj aliaj artoj         035 (La) Princo kaj Betty         036 Pro Iŝtar Luyken       037 Proverbaro esperanta LL. Zamenhof       038 Proverbaro Franca-Esperanto Bourgois       039 Psikotransformismo         040 Quo Vadis Stenkiewicz / Zamenhof       Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo - R R Titolo Aŭtoro Eldonisto Jaro Noto 001 (La) Rabeno de Bacherach Gimnazio Heine       002 (La) Rabistoj Schiller       003 Rakontoj de Oogai Oogai Mori       004 Rakontoj pri Nederlando Georges Duhamel       005 Regulus Lorjak       006 Rentkolekta korto  Argila Statuaro         007 (La) Reĝo de la montoj Moch       008 Reĝo Lear Shakespeare       009 Renkonto  12 a festivalo Moskvo         010 (du) Rêve à la réalité         011 Reveno   vjetnama fabelo         012 (La) Revizoro Gogol       013 (La) Ribelo Joseph Roth       014 (La) Ringo de la generalo Selma Lagerlof/stephan Engholm       015 Rozoj kaj urtikoj   poemaro Thorsen       016 Rui Barbosa Nery       016 Rusia revolucio  bildstrio         Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo – S, Ŝ 001 Ŝia lasta poŝtkarto S.Elgo       002 Ŝipestro rakontas Lundquist       003 Ŝtato kaj revolucio Lenin       004 (La) Ŝtelita Lampo Winkler       005 (La)  Sankta biblio LL. Zamenhof       006 Sciencaj studoj Neergaard       007 Scienco kaj pseudoscienco pri heredo Neergaard       008 Se greneto Robinson/Sturmer       009 Sekretoj de la marestaĵoj Guinio       010 Sen eliro. La respektema P… Jean-Paul Sartre       011 (La) Senmorta piano de Ĥana Karmi         012 Sepdek jaroj sub la verda standardo Valo       013 Simpozio pri ATA/ITA         014 Skizo pri filozofio de la homa digno Gille       015 Sonĝo sub pomarbo Baghy       016 (La) Spleno de Parizo Beaudelaire / P. Lobut       016 (La) Stranga butiko Raymond  Schwartz       017 Streĉ-skeĉ Mac Gill       018 Studoj pri la internacia lingvo Michel Duc Goninaz       019 Sub la jugo Vazov       020 Sub la verda standardo  Gvidlibro Korte       021 Sub la verda standardo Laborlibro 01 Korte       022 Sub la verda standardo Laborlibro 02 Korte       023 Sub la verda standardo Memorlibro Korte       024 Sun Vukong trifoje batis la spiriton de blanka skeleto         025 Sveda novelaro Aŭtoraro       Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo - T T Titolo Aŭtoro Eldonisto Jaro Noto 001 Taglibro de Anne Franck         002 Tajĝiĉijuan ĉina korpekzerco         003 Tartarin de Tarascon Alphonse Daudet       004 Teatro  tri aŭtoroj R. Güell       005 (La) Tempesto William Shakespeare       006 Tempesto super akonkagvo Sekelj       007 Tiel diru Lentaigne       008 Tito Dedijer       009 Tolstoj  (El verkoj de…)         010 Topaze kaj la ŝipego Tenacity Marcel Pagnol       011 (Al) Torento Stellan Engholm       012 Tra la mondo per biciklo kaj Esperanto Peraire       013 Tramonte travale pro l’Fairo J-H Rosny Aîné trad Dro A. Albault Manuscript Paris 2014 EAN 9782304042580 (Papero) diĝita :…dto….597 014 Tra Parizo         015 (La) Tragedio de l’homo Imre Madach       016 Tri verkoj el Volter Voltaire       016 Trigroŝa romano Brecht       017 (La) Triviala homo J. Ingenieros       018 (La) Turmentego de la memmortigintoj De Castro       019 (La) Turo de l’popolo Han Riner       Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo – U, V, Z 001 Unu aŭ nul G. Marchand       002 Utafesta poemaro   Varsovio 1887 A. Lopez Luna       003 Vera historio de Aho Lusin       004 Veraj interparoadoj de Sokrato         005 (La) Vera koro Bagh       006 Verkata testamento Raymond Schwartz       007 Vivo Gandi Edmond Privat       008 Vivo de Lanti Borssoom       009 (La) Vivo de nia Sinjoro Jesuo Charles Dickens       010 Vivi de Zamenhof Edmond Privat       011 Vivo kaj opinioj de M ; M’Saud Jean Ribillard       012 Vocabulaire Espéranto laŭtema Michel Duc Goninaz       013 Vojaĝo al Kazohinio S. Szathmari       014 Vojaĝo interne de mia ĉambro De Maistre       015 (La) Vojo    kantoj Ĝanfranko Mole       016 Vortaro Ruso Esperanto         017 Vortoj de kamarado Edmond Lanti         018 Vortoj de la Prezidento Maŭ Maŭ Zedong       019 Zamenhof ou la Langue Internationnale Bildstrio       020 Zamenhof Marjorie Boulton


Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo - A A Titolo Aŭtoro Eldonisto Jaro Noto 001 ABC d’Espéranto Waringhien UFE 1967   002 Abismoj Jean Forge Ferdinand Hirt & Sohn Eo Fako 1923   003 ABZ de Amo Inge & Sten Hegeler Grafisk Center, Danlando   ISBN B787089092 004 Adam Mickiewicz Mieczyslaw Jastru Eldonejo Polonia Varsovio 1955   005 Adamaĵoj E.Lanti Juna Penso 1977   006 Akbar  orienta romano   Internacia Cseh Instituto 1936   007 Aktoj de la Akademio 1&2 1963-1974   A de Esperanto 1974   008 Akuzativo Daniel Moirand Flandra Eo Ligo 1990 ISBN90-71205-35-5 009 (La) Alia pasinteco Rico Bulthuis, trad Julia Isbrucker Internacia Eo Instituto, 1952 Hago 010 Amuzo per scienco Charles Vivian, trad D.R.Duncan London & Edinburgh     011 Anstataŭa edzino Erica Maxwell, trad M. Sampson Heroldo  Koln 1930   012 Anni kaj Montmartre Raymond Schwartz Dansk Eo Forlag 1974 ISBN87-85020-753 013 Antologio  Angla  1000-1800 William Auld, Reto Rossetti UEA 1957   014 Antologio Belga H. Vermuyten Anverpeno 1928   015 Antologio de Brazilaj Rakontoj   Brazila Beletrista Akademio 1954   016 Antologio Ĉina 1948-1959   Ĉina Eo-Ligo 1959   017 Antologio Dana   Centra Dana Eo-Ligo 1961   018 Antologio Esperanta  Poemoj 887-1957 William Auld La Laguna 1958   019 Antologio Hungara K. Kalocsay Literaturo Mondo Budapest 1933   020 Antologio Pola Kabe Hachette, Paris 1906   021 Antologio Sveda  1a parto   Eldono Societo     022 Antonio kaj Kleopatro         023 (La) Aperoj de Ahasvero Trad Valo Laŭte 1980   024 Argentina novelaro   Juna Penso 1978   025 Arto Mallerni A Lopez Luna Amigos de Luna   Buenos Aires 026 Asterisk la gaŭlo Goscinny-Uderzo Paderborn 1973   027 Atakoj kontraŭ ĝardenplantoj Paul Neergaard The Eo Publishing C° 1954   028 (La) Aventuroj de Kajĉjo Maria Kownacka, Trad Maria Sitnik Groupe Eo Meusiens Bar-le-Duc 1990   029 Aventuroj de pioniro Edmond Privat Laguna 1962   030 Auschwitz 1940-1945  4°pola eldono   Ŝtata Muzeo en Oswiecim 1967   Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo -B B Titolo Aŭtoro Eldonisto Jaro Noto 001 Bagatelaro Johan Hammond Rosbach Eoforlaget 1951 Oslo 002 Baha U Llah kaj la nova epoko De Je Esslemont, trad Lidia Zamenhof   1978 ISBN 087961-085-9 003 Bakunin  Elekto de tekstoj 1867-1873   Laŭte 1983   004 (La) Batalo de l’vivo Ch. Dickens       005 (La) Bazoj de Anarkismo G. Balkansk Juna Penso   Francio 006 (La) Bela Subtera Mondo Leander Tell La Laguna 1959   007 Bildo Tabuloj por la instruado de Esperanto Ferdinand hirt & Sohn   1919 Leipzig 008 (La) Blankaj Gardistoj   Juna Penso 1980 Francio 009 (La) Blinda Birdo   2a eldono Istvan Nemere Hungara E-asoco 1987 Budapesto 010 Blinda Ermito Maurizio Caprilo Edistudio 1979   011 Botilino Georgi Karaslavov Fremdlingva Eldonejo 1959 Sofio 012 (La) Bulgara Lando kaj popolo kun mapo   Bulgara Eo-Biblio     Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo -C 001 Colomba Prosper Mérimée, trad. Jean Beau The Eo-Publishing 1938   002 (La) Construction Logique des Mots en Eo Antido alias René de Saussure UE Librejo 1910   003 (La) Ĉashundo de la Baskerviloj Arthur Conan Doyle trad Johan Valano La Laguna 1980   004 ĈernobilJurij         (Ŝĉerbak) …, trad Elena Ŝevĉenko …& Aleksij Ĵuravljov 1990   005 Ĉielarko antologio de Fabeloj Julio Bagly Laguna 1966   006 (La) Ĉiel kaj la Infero (FR 1865) Allan Kardec Espirita 1981 Brazilo 007 Ĉirkaŭ la naskiĝo de mia Misio Martinus Martinus 1956 Kopenhago 008 Ĉu Armeo aŭ Civila neperforta Defendo ? Juna Penso   1977   009 Ĉu li bremsis sufiĉe ?     1978   010 Ĉu li Venis trakosme         011 Ĉu ni vere helpas la trian mondon ? Glyn Roberts Laŭte 1984   012 Ĉu ŝi mortu tra-fike ?         014 Ĉu Socialismo Konstruiĝas en Sovetunio ? E. Lanti kaj M. Ivon SAT 1982   015 Ĉu ni vidis jam la piedsignon de l’Profeto ? Elem Janos   1982 ISBN 9635711026 Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo - D 001 Danĝera Ul’ Ĵak Le Puil Nuova Frontiera     002 Daŭriga Kurso post Cseh-Kurso Margarete Saxl Eo-Librejo 1966   003 (Le) Défi des langues Claude Piron L’Harmattan 1994   004 Dekkinga fuĝas Tjeerd Aduna, Trad F. Faulhaber Dansk Esp.Forlag 1957 ISBN2 7384 2432 5 005 (La) Diroj de Mateo Céletin Freinet ILEI 1981 ISBN 0180-0450 006 (Le) Docteur Espéranto Maria Ziolkowska pref A.Albault Edit Fran Eo 1959 006 007 (La) Doktoro Esperanto Maria Ziolkowska Eo kaj pola Lingvoj 1959   008 (La) Dolĉa Franclando Pierre Delaire Eo office Orléans 1972   009 Du amosentaj noveloj Imenlago de Theodor Storm  Maruŝka de Mela Escherich Svisa Eo Soc 1947 Bern 010 Duonvoĉe Ge Maura Laguna 1963   Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo - E 001 (L’) Edelvejso kaj la tri vagabondinoj. La amo Pierre Delaire   1963   002 Estona Soveta Poezio         003 [La] Eta Princo St Exupéry       004 Etimologia Leksikono         005 Ezopa Saĝo Kalocsay       006 Eŭlalia Lorjak       Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo - F 007 Fabeloj de Andersen 1 Trad. Zamenhof       008 Fabeloj de Andersen 2 Ilus Antoni Uniechowski       009 Fabeloj de Andersen 3 Trad. Zamenhof       010 Fabeloj de Andersen 4 Trad. Zamenhof       011 Fabeloj de la verda pigo Beaucaire       012 Faktoj kaj fantazioj Marjorie Boulton       013 (La) Faraono  Bildrakonto B. Prus Hungara Eo Asocio 1980 ISNB963 571 0690 014 (La) Faraono 1         015 (La) Faraono 2         016 Faŭsto         017 Faux amis, parents, étrangers   SAT     018 (La) Feliĉo noveloj         019 (La) Fenomeno Esperanto William Auld       020 (La) Fenomeno Svislando Baur       021 Fera kalkanumo J. London       022 Filoj de la ŝtonkora homo (bildrakonto) Mor Jokaj Hungara Eo Asocio 1978 ISBN963 571 038 0 023 (La) Floroj de la malbono C. Baudelaire,       024 (La) Floroj de la vero Adi       025 Franca poezio, teorio de la versfarado J. Ballmann       026 Fratoj eble ni estas La ĉefo Seattle  trad. Friedrich Ellersiek Limburg-Germanio     027 Fundamenta krestomatio LL. Zamenhof       028 Fundamenta de Esperanto LL. Zamenhof       029 Fundo de l’mizero Kabe       Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo -G 001 Gastronomia terminaro         002 Geografio de Ĉinio         003 Georgo Dandin Molière       004 Grammaire et  exercices L. de Beaufrond       005 (La) Granda aventuro Szlagyi       006 Gvidlibro por la ekzamenoj FEI       007 Gvidlibro por la ekzamenoj superaj FEI       008 (La) Ĝoja podio R. Schwartz       Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo -H, I H, I Titolo Aŭtoro Eldonisto Jaro Noto 001 Hamburgo en perspektivo Ivo Lapenna       002 Hamleto W. Shakespeare       003 Hilelismo LL. Zamenhof       004 Historio de Esperanto 1 Courtinat       005 Historio de Esperanto 2 Courtinat       006 Historio de Esperanto 3 Courtinat       007 Historio de la lingvo Esperanto 1 E. Priva       008 Historio de la lingvo Esperanto 1 E. Priva       009 Historio de la mondlingvo Dresen       010 (La) Homa vivaventuro G. Moya       011 Homo de Dio Urba       012 Homoj sur flosglacio Wernier       013 Homoj sur la tero Engholm       014 (La) Horloĝisto de Djen Bjen Fu Aŭtoraro       015 (Une) Humanité une langue Glodeau       016 (La) Ideala nutraĵo Martinus       017 (La) Idolo plej longe vivanta Martinus       018 Ifigenio en taŭrido Goeuthe       019 Ili kaptis Elzan ! Johan Valano Fonto  Brazilo  Chapeĉo 1985   020 Individuismo en antikveco Han Riner       021 Infanoj de la malriĉuloj Lee       022 Infanoj ne konas limojn Sam Waagenaar       023 (La) Inĝenia idalgo Cervantes       024 Initiation à l’Espéranto An Kau’       025 (La) Interrompita kanto Eliza Orzesko   trad. Kabe Esperantista Centra Librejo Paris 1922   026 Instruado de esperanto         027 Inter sovetaj popoloj  1939-46 (2 partoj) Petro Diksztejn Laŭte 1981   028 Inter sudo kaj nordo Szilagy       029 Interesa arkeologio Ĝivoje       030 Internacia kantaro Benneman       031 (La) Internacia kuirlibro Shorter-Eyk       032 (La) Interrompia kampo Kabe       Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo -J, Ĵ 001 Jaĉjo Holm kaj aliaj amikoj w.G .Van de Hulst       002 Janusz Korczak A. Szlazakowa       003 Jaro 2000 H. Muller       004 Josefo Applebaum       005 Jugoslavio kaj ĝiaj popoloj Aŭtoraro       006 Junulkurso kun suplemento SAT       007 Junuloj en torento Stellan Engholm       008 (La) Justuloj A. Camus       009 Ĵamborea lingvo         Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo - K 001 Kain kaj Abel Sador Szathari       002 Kalevala Lonnot       003 Kanako el Kananam Linton       004 Kancero kaj ekologio M. Touchain       005 Kaptita en Nubio         006 (El la) Kara infaneco Valo       007 Karmen Prosper Mérimée       008 Karnavalo Gabrielli       009 (La) Karnavalo kaj la somnambulino Immermann       010 Kial mi estas ateisto A. Lorulot       011 Kie boacoj vagadas Salovaara       012 Kie brulas ĝentlemanoj Bukovski       013 Kiel akvo de l’rivero R. Schwartz       014 Kiel diri Lentaigne       015 Kiel fidela hundo A. Ruiz Negre       016 Kio estas la vero Martinus       017 Kiu vivas Lyngbirk       018 Knaboj de Paolo-strato F. Molnar       019 Knock Jules Romain       020 (La) Kolektiveco Gilbert R. Ledon       021 (La) Kombilo L. Gabrielli       022 Kompleta gramatiko P. Fruictier       023 Komploto 1925  Bildrakonto         024 (La) Konflikto Le Dantek/Lanti       025 Kon-Tiki T. Heyerdal       026 Kontraŭflue Valo       027 Konvarsacio E-kurso Szilagyi       028 Koro Amicis       029 Krabo kun oraj pinĉiloj (Tinĉjo) bildstrio Hergé       030 Kredu min sijorino         031 Kristanismo kaj patriotismo Tolstoj       032 Kropotkino etiko         033 Kun onklo Ho Aŭtoraro       034 Kun siaspeca spico R. Schwartz       035 Kurioza okazaĵoj (komedio) Coldoni       036 Kuŝanta tigro Promet       037 (La) Kvina evangelio Han Riner       038 Kvin filozofiaj verkoj Maŭ Zetono       039 Kvin virinoj de amoro         Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo -L, M L, M Titolo Aŭtoro Eldonisto Jaro Noto 001 Lamarko filozofio zoologia         002 Legendo el  « Le Rhin » V.Hugo       003 Libro de apokrifoj Karel Ĉapek Ĉeĥa Esperanto Asocio Praha 1970   004 Liliputo Gulivero Jonathan Swift       005 Lidja Zamenhof I. Dratwer       006 Lingvaj anguloj F. Baronnet       007 Lingvaj Respondoj LL. Zamenhof       008 Linvistikaj aspektoj de Esperanto John  Wells       009 Lingvo internacia 1911-1914         010 Lingvo kaj vivo G. Waringhien       011 Lingvo stilo formo Kalocsay       012 Ludoviko en Nederlando Pierre Delaire       013 Malsata ŝtono R ; Tagore       014 Manon Lescaut Prévost       015 Manuel prepa atesto pri kapableco         016 Marta Orzeszko/Zamenhof       017 (La) Marvirineto Andersen       018 Memorlibro pri Zamenhof-jaro         019 Metodo 15         020 Metropoliteno Varankin       021 Mi amis junulinon Trorisch       022 Mi estas Pele Pele/Nascimento       023 Migrante tra la metioj Valo       024 Mikronoveloj de Sin’Iti Hosi Trad K. Matuba       025 Militista vortareto (5 lingvoj) UFE       026 Mister Tot J. Forge       027 Momo (bildstrio) KavlanX2 La Kancerkliniko     028 (La) Mondo ne havas atendejon Maurito Dekker       029 Mondo de travivaĵoj T. Sekelj       030 Murdo en Esperantujo Daniel Moirand       Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo - N 001 Naciismo E. Lanti       002 Naciismo kaj Esperanto Aarse       003 (La) Naŭzo Jean Paul Sartre       004 Neforgeseblaj tagoj         005 (La) Nekonata konato         006 Nepal malfermas la pordon T. Sekelj       007 Ne plu ludo… N. Barthelmess       008 Ne tiel sed tiel ĉi Faulhaber       009 Ni kaj ĝi Gaston Waringhien       010 (La) Nigra insulo  (Tinĉjo) bildstrio Hergé       011 Noktoj S. Sire       012 Nokto kaj timo Potts       013 Normandaj rakontoj Guy de Maupassant       014 Nouveau cours rationnel         015 (La) Nova paradigmo en psikologio Gonzalez       016 (La) Nova realismo B. Vogelmann       017 Noveloj T. Sekelj       018 Noveloj H. Sĵenkiewicz       019 Noveloj Lusin       020 Nudaj Inter lupoj Bruno Ppitz       021 (La) Nuda vero G. Salan       Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo -O, P, Q O, P, Q Titolo Aŭtoro Eldonisto Jaro Noto 001 Okuloj Marjorie Boulton       002 Okupacio Erni Krusten       003 Ombroj de la 4a dimensio E. de Kock       004 Ombro sur interna pejzaĝo Spomenka Ŝtimec       005 Onklo Ho   Hanonjo 1972   006 Ora libro  1887-1937 29° Kongreso       007 Oriento kaj okcidento Fradier       008 Originala verkaro LL. Zamenhof       009 Otelo Shakespeare       010 Parizo gvidlibro         011 Pascalo (el la pensoj de blazio)         012 Paŝoj al plena posedo Villiam Auld       013 Peer Gynt Ibsen       014 Per balono al poluso Strindberg  Fraenkel       015 (La) Perdita honoro de iu Boell       016 Pitoreska Pekino         017 Katarina Blum         018 Pinta Krajono Rossetti       019 Plaidoyer pour l’Espéranto         020 Plena Analiza Gramatiko de Esperanto         021 Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto         022 Plena Vortaro         023 Poemo de l’plugisto Ĥrima       024 (La) Poemo de Rodano Frédéric Mistral       025 Por ekologia socio         026 Por nova afero nova maniero         027 Por pratikantoj Babin       028 Por Tutmonda civitismo Veki       029 Poŝtatlaso de la mondo         030 Pourquoi je suis devenu Espérantiste Ernest Archdeacon Fayard 1910   031 Praha gvidlibro         032 Pri arto kaj morto Miyamoto       033 Pri internacia lingvo Isaj Dartwer       034 Pri lingvo kaj aliaj artoj         035 (La) Princo kaj Betty         036 Pro Iŝtar Luyken       037 Proverbaro esperanta LL. Zamenhof       038 Proverbaro Franca-Esperanto Bourgois       039 Psikotransformismo         040 Quo Vadis Stenkiewicz / Zamenhof       Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo - R R Titolo Aŭtoro Eldonisto Jaro Noto 001 (La) Rabeno de Bacherach Gimnazio Heine       002 (La) Rabistoj Schiller       003 Rakontoj de Oogai Oogai Mori       004 Rakontoj pri Nederlando Georges Duhamel       005 Regulus Lorjak       006 Rentkolekta korto  Argila Statuaro         007 (La) Reĝo de la montoj Moch       008 Reĝo Lear Shakespeare       009 Renkonto  12 a festivalo Moskvo         010 (du) Rêve à la réalité         011 Reveno   vjetnama fabelo         012 (La) Revizoro Gogol       013 (La) Ribelo Joseph Roth       014 (La) Ringo de la generalo Selma Lagerlof/stephan Engholm       015 Rozoj kaj urtikoj   poemaro Thorsen       016 Rui Barbosa Nery       016 Rusia revolucio  bildstrio         Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo – S, Ŝ 001 Ŝia lasta poŝtkarto S.Elgo       002 Ŝipestro rakontas Lundquist       003 Ŝtato kaj revolucio Lenin       004 (La) Ŝtelita Lampo Winkler       005 (La)  Sankta biblio LL. Zamenhof       006 Sciencaj studoj Neergaard       007 Scienco kaj pseudoscienco pri heredo Neergaard       008 Se greneto Robinson/Sturmer       009 Sekretoj de la marestaĵoj Guinio       010 Sen eliro. La respektema P… Jean-Paul Sartre       011 (La) Senmorta piano de Ĥana Karmi         012 Sepdek jaroj sub la verda standardo Valo       013 Simpozio pri ATA/ITA         014 Skizo pri filozofio de la homa digno Gille       015 Sonĝo sub pomarbo Baghy       016 (La) Spleno de Parizo Beaudelaire / P. Lobut       016 (La) Stranga butiko Raymond  Schwartz       017 Streĉ-skeĉ Mac Gill       018 Studoj pri la internacia lingvo Michel Duc Goninaz       019 Sub la jugo Vazov       020 Sub la verda standardo  Gvidlibro Korte       021 Sub la verda standardo Laborlibro 01 Korte       022 Sub la verda standardo Laborlibro 02 Korte       023 Sub la verda standardo Memorlibro Korte       024 Sun Vukong trifoje batis la spiriton de blanka skeleto         025 Sveda novelaro Aŭtoraro       Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo - T T Titolo Aŭtoro Eldonisto Jaro Noto 001 Taglibro de Anne Franck         002 Tajĝiĉijuan ĉina korpekzerco         003 Tartarin de Tarascon Alphonse Daudet       004 Teatro  tri aŭtoroj R. Güell       005 (La) Tempesto William Shakespeare       006 Tempesto super akonkagvo Sekelj       007 Tiel diru Lentaigne       008 Tito Dedijer       009 Tolstoj  (El verkoj de…)         010 Topaze kaj la ŝipego Tenacity Marcel Pagnol       011 (Al) Torento Stellan Engholm       012 Tra la mondo per biciklo kaj Esperanto Peraire       013 Tramonte travale pro l’Fairo J-H Rosny Aîné trad Dro A. Albault Manuscript Paris 2014 EAN 9782304042580 (Papero) diĝita :…dto….597 014 Tra Parizo         015 (La) Tragedio de l’homo Imre Madach       016 Tri verkoj el Volter Voltaire       016 Trigroŝa romano Brecht       017 (La) Triviala homo J. Ingenieros       018 (La) Turmentego de la memmortigintoj De Castro       019 (La) Turo de l’popolo Han Riner       Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo – U, V, Z 001 Unu aŭ nul G. Marchand       002 Utafesta poemaro   Varsovio 1887 A. Lopez Luna       003 Vera historio de Aho Lusin       004 Veraj interparoadoj de Sokrato         005 (La) Vera koro Bagh       006 Verkata testamento Raymond Schwartz       007 Vivo Gandi Edmond Privat       008 Vivo de Lanti Borssoom       009 (La) Vivo de nia Sinjoro Jesuo Charles Dickens       010 Vivi de Zamenhof Edmond Privat       011 Vivo kaj opinioj de M ; M’Saud Jean Ribillard       012 Vocabulaire Espéranto laŭtema Michel Duc Goninaz       013 Vojaĝo al Kazohinio S. Szathmari       014 Vojaĝo interne de mia ĉambro De Maistre       015 (La) Vojo    kantoj Ĝanfranko Mole       016 Vortaro Ruso Esperanto         017 Vortoj de kamarado Edmond Lanti         018 Vortoj de la Prezidento Maŭ Maŭ Zedong       019 Zamenhof ou la Langue Internationnale Bildstrio       020 Zamenhof Marjorie Boulton


Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo - A


A

Titolo

Aŭtoro

Eldonisto

Jaro

Noto

001

ABC d’Espéranto

Waringhien

UFE

1967


002

Abismoj

Jean Forge

Ferdinand Hirt & Sohn Eo Fako

1923


003

ABZ de Amo

Inge & Sten Hegeler

Grafisk Center, Danlando


ISBN B787089092

004

Adam Mickiewicz

Mieczyslaw Jastru

Eldonejo Polonia Varsovio

1955


005

Adamaĵoj

E.Lanti

Juna Penso

1977


006

Akbar  orienta romano


Internacia Cseh Instituto

1936


007

Aktoj de la Akademio 1&2 1963-1974


A de Esperanto

1974


008

Akuzativo

Daniel Moirand

Flandra Eo Ligo

1990

ISBN90-71205-35-5

009

(La) Alia pasinteco

Rico Bulthuis, trad Julia Isbrucker

Internacia Eo Instituto,

1952

Hago

010

Amuzo per scienco

Charles Vivian, trad D.R.Duncan

London & Edinburgh011

Anstataŭa edzino

Erica Maxwell, trad M. Sampson

Heroldo  Koln

1930


012

Anni kaj Montmartre

Raymond Schwartz

Dansk Eo Forlag

1974

ISBN87-85020-753

013

Antologio  Angla  1000-1800

William Auld, Reto Rossetti

UEA

1957


014

Antologio Belga

H. Vermuyten

Anverpeno

1928


015

Antologio de Brazilaj Rakontoj


Brazila Beletrista Akademio

1954


016

Antologio Ĉina 1948-1959


Ĉina Eo-Ligo

1959


017

Antologio Dana


Centra Dana Eo-Ligo

1961


018

Antologio Esperanta  Poemoj 887-1957

William Auld

La Laguna

1958


019

Antologio Hungara

K. Kalocsay

Literaturo Mondo Budapest

1933


020

Antologio Pola

Kabe

Hachette, Paris

1906


021

Antologio Sveda  1a parto


Eldono Societo022

Antonio kaj Kleopatro

023

(La) Aperoj de Ahasvero

Trad Valo

Laŭte

1980


024

Argentina novelaro


Juna Penso

1978


025

Arto Mallerni

A Lopez Luna

Amigos de Luna


Buenos Aires

026

Asterisk la gaŭlo

Goscinny-Uderzo

Paderborn

1973


027

Atakoj kontraŭ ĝardenplantoj

Paul Neergaard

The Eo Publishing C°

1954


028

(La) Aventuroj de Kajĉjo

Maria Kownacka, Trad Maria Sitnik

Groupe Eo Meusiens Bar-le-Duc

1990


029

Aventuroj de pioniro

Edmond Privat

Laguna

1962


030

Auschwitz 1940-1945  4°pola eldono


Ŝtata Muzeo en Oswiecim

1967


Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo -B


B

Titolo

Aŭtoro

Eldonisto

Jaro

Noto

001

Bagatelaro

Johan Hammond Rosbach

Eoforlaget

1951

Oslo

002

Baha U Llah kaj la nova epoko

De Je Esslemont, trad Lidia Zamenhof


1978

ISBN 087961-085-9

003

Bakunin  Elekto de tekstoj 1867-1873


Laŭte

1983


004

(La) Batalo de l’vivo

Ch. Dickens
005

(La) Bazoj de Anarkismo

G. Balkansk

Juna Penso


Francio

006

(La) Bela Subtera Mondo

Leander Tell

La Laguna

1959


007

Bildo Tabuloj por la instruado de Esperanto

Ferdinand hirt & Sohn


1919

Leipzig

008

(La) Blankaj Gardistoj


Juna Penso

1980

Francio

009

(La) Blinda Birdo   2a eldono

Istvan Nemere

Hungara E-asoco

1987

Budapesto

010

Blinda Ermito

Maurizio Caprilo

Edistudio

1979


011

Botilino

Georgi Karaslavov

Fremdlingva Eldonejo

1959

Sofio

012

(La) Bulgara Lando kaj popolo kun mapo


Bulgara Eo-BiblioBiblioteko KAVLAN  Kompleta listo -C


001

Colomba

Prosper Mérimée, trad. Jean Beau

The Eo-Publishing

1938


002

(La) Construction Logique des Mots en Eo

Antido alias René de Saussure

UE Librejo

1910


003

(La) Ĉashundo de la Baskerviloj

Arthur Conan Doyle trad Johan Valano

La Laguna

1980


004

ĈernobilJurij         (Ŝĉerbak)

…, trad Elena Ŝevĉenko

…& Aleksij Ĵuravljov

1990


005

Ĉielarko antologio de Fabeloj

Julio Bagly

Laguna

1966


006

(La) Ĉiel kaj la Infero (FR 1865)

Allan Kardec

Espirita

1981

Brazilo

007

Ĉirkaŭ la naskiĝo de mia Misio

Martinus

Martinus

1956

Kopenhago

008

Ĉu Armeo aŭ Civila neperforta Defendo ?

Juna Penso


1977


009

Ĉu li bremsis sufiĉe ?1978


010

Ĉu li Venis trakosme

011

Ĉu ni vere helpas la trian mondon ?

Glyn Roberts

Laŭte

1984


012

Ĉu ŝi mortu tra-fike ?

014

Ĉu Socialismo Konstruiĝas en Sovetunio ?

E. Lanti kaj M. Ivon

SAT

1982


015

Ĉu ni vidis jam la piedsignon de l’Profeto ?

Elem Janos


1982

ISBN 9635711026

Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo - D


001

Danĝera Ul’

Ĵak Le Puil

Nuova Frontiera002

Daŭriga Kurso post Cseh-Kurso

Margarete Saxl

Eo-Librejo

1966


003

(Le) Défi des langues

Claude Piron

L’Harmattan

1994


004

Dekkinga fuĝas

Tjeerd Aduna, Trad F. Faulhaber

Dansk Esp.Forlag

1957

ISBN2 7384 2432 5

005

(La) Diroj de Mateo

Céletin Freinet

ILEI

1981

ISBN 0180-0450

006

(Le) Docteur Espéranto

Maria Ziolkowska pref A.Albault

Edit Fran Eo

1959

006

007

(La) Doktoro Esperanto

Maria Ziolkowska

Eo kaj pola Lingvoj

1959


008

(La) Dolĉa Franclando

Pierre Delaire

Eo office Orléans

1972


009

Du amosentaj noveloj

Imenlago de Theodor Storm  Maruŝka de Mela Escherich

Svisa Eo Soc

1947

Bern

010

Duonvoĉe

Ge Maura

Laguna

1963


Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo - E


001

(L’) Edelvejso kaj la tri vagabondinoj. La amo

Pierre Delaire


1963


002

Estona Soveta Poezio

003

[La] Eta Princo

St Exupéry
004

Etimologia Leksikono

005

Ezopa Saĝo

Kalocsay
006

Eŭlalia

Lorjak
Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo - F


007

Fabeloj de Andersen 1

Trad. Zamenhof
008

Fabeloj de Andersen 2

Ilus Antoni Uniechowski
009

Fabeloj de Andersen 3

Trad. Zamenhof
010

Fabeloj de Andersen 4

Trad. Zamenhof
011

Fabeloj de la verda pigo

Beaucaire
012

Faktoj kaj fantazioj

Marjorie Boulton
013

(La) Faraono  Bildrakonto

B. Prus

Hungara Eo Asocio

1980

ISNB963 571 0690

014

(La) Faraono 1

015

(La) Faraono 2

016

Faŭsto

017

Faux amis, parents, étrangers


SAT018

(La) Feliĉo noveloj

019

(La) Fenomeno Esperanto

William Auld
020

(La) Fenomeno Svislando

Baur
021

Fera kalkanumo

J. London
022

Filoj de la ŝtonkora homo (bildrakonto)

Mor Jokaj

Hungara Eo Asocio

1978

ISBN963 571 038 0

023

(La) Floroj de la malbono

C. Baudelaire,
024

(La) Floroj de la vero

Adi
025

Franca poezio, teorio de la versfarado

J. Ballmann
026

Fratoj eble ni estas

La ĉefo Seattle  trad. Friedrich Ellersiek

Limburg-Germanio027

Fundamenta krestomatio

LL. Zamenhof
028

Fundamenta de Esperanto

LL. Zamenhof
029

Fundo de l’mizero

Kabe
Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo -G


001

Gastronomia terminaro

002

Geografio de Ĉinio

003

Georgo Dandin

Molière
004

Grammaire et  exercices

L. de Beaufrond
005

(La) Granda aventuro

Szlagyi
006

Gvidlibro por la ekzamenoj

FEI
007

Gvidlibro por la ekzamenoj superaj

FEI
008

(La) Ĝoja podio

R. Schwartz
Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo -H, I


H, I

Titolo

Aŭtoro

Eldonisto

Jaro

Noto

001

Hamburgo en perspektivo

Ivo Lapenna
002

Hamleto

W. Shakespeare
003

Hilelismo

LL. Zamenhof
004

Historio de Esperanto 1

Courtinat
005

Historio de Esperanto 2

Courtinat
006

Historio de Esperanto 3

Courtinat
007

Historio de la lingvo Esperanto 1

E. Priva
008

Historio de la lingvo Esperanto 1

E. Priva
009

Historio de la mondlingvo

Dresen
010

(La) Homa vivaventuro

G. Moya
011

Homo de Dio

Urba
012

Homoj sur flosglacio

Wernier
013

Homoj sur la tero

Engholm
014

(La) Horloĝisto de Djen Bjen Fu

Aŭtoraro
015

(Une) Humanité une langue

Glodeau
016

(La) Ideala nutraĵo

Martinus
017

(La) Idolo plej longe vivanta

Martinus
018

Ifigenio en taŭrido

Goeuthe
019

Ili kaptis Elzan !

Johan Valano

Fonto  Brazilo  Chapeĉo

1985


020

Individuismo en antikveco

Han Riner
021

Infanoj de la malriĉuloj

Lee
022

Infanoj ne konas limojn

Sam Waagenaar
023

(La) Inĝenia idalgo

Cervantes
024

Initiation à l’Espéranto

An Kau’
025

(La) Interrompita kanto

Eliza Orzesko   trad. Kabe

Esperantista Centra Librejo Paris

1922


026

Instruado de esperanto

027

Inter sovetaj popoloj  1939-46 (2 partoj)

Petro Diksztejn

Laŭte

1981


028

Inter sudo kaj nordo

Szilagy
029

Interesa arkeologio

Ĝivoje
030

Internacia kantaro

Benneman
031

(La) Internacia kuirlibro

Shorter-Eyk
032

(La) Interrompia kampo

Kabe
Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo -J, Ĵ


001

Jaĉjo Holm kaj aliaj amikoj

w.G .Van de Hulst
002

Janusz Korczak

A. Szlazakowa
003

Jaro 2000

H. Muller
004

Josefo

Applebaum
005

Jugoslavio kaj ĝiaj popoloj

Aŭtoraro
006

Junulkurso kun suplemento

SAT
007

Junuloj en torento

Stellan Engholm
008

(La) Justuloj

A. Camus
009

Ĵamborea lingvo

Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo - K


001

Kain kaj Abel

Sador Szathari
002

Kalevala

Lonnot
003

Kanako el Kananam

Linton
004

Kancero kaj ekologio

M. Touchain
005

Kaptita en Nubio

006

(El la) Kara infaneco

Valo
007

Karmen

Prosper Mérimée
008

Karnavalo

Gabrielli
009

(La) Karnavalo kaj la somnambulino

Immermann
010

Kial mi estas ateisto

A. Lorulot
011

Kie boacoj vagadas

Salovaara
012

Kie brulas ĝentlemanoj

Bukovski
013

Kiel akvo de l’rivero

R. Schwartz
014

Kiel diri

Lentaigne
015

Kiel fidela hundo

A. Ruiz Negre
016

Kio estas la vero

Martinus
017

Kiu vivas

Lyngbirk
018

Knaboj de Paolo-strato

F. Molnar
019

Knock

Jules Romain
020

(La) Kolektiveco

Gilbert R. Ledon
021

(La) Kombilo

L. Gabrielli
022

Kompleta gramatiko

P. Fruictier
023

Komploto 1925  Bildrakonto

024

(La) Konflikto

Le Dantek/Lanti
025

Kon-Tiki

T. Heyerdal
026

Kontraŭflue

Valo
027

Konvarsacio E-kurso

Szilagyi
028

Koro

Amicis
029

Krabo kun oraj pinĉiloj (Tinĉjo) bildstrio

Hergé
030

Kredu min sijorino

031

Kristanismo kaj patriotismo

Tolstoj
032

Kropotkino etiko

033

Kun onklo Ho

Aŭtoraro
034

Kun siaspeca spico

R. Schwartz
035

Kurioza okazaĵoj (komedio)

Coldoni
036

Kuŝanta tigro

Promet
037

(La) Kvina evangelio

Han Riner
038

Kvin filozofiaj verkoj

Maŭ Zetono
039

Kvin virinoj de amoro

Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo -L, M


L, M

Titolo

Aŭtoro

Eldonisto

Jaro

Noto

001

Lamarko filozofio zoologia

002

Legendo el  « Le Rhin »

V.Hugo
003

Libro de apokrifoj

Karel Ĉapek

Ĉeĥa Esperanto Asocio Praha

1970


004

Liliputo Gulivero

Jonathan Swift
005

Lidja Zamenhof

I. Dratwer
006

Lingvaj anguloj

F. Baronnet
007

Lingvaj Respondoj

LL. Zamenhof
008

Linvistikaj aspektoj de Esperanto

John  Wells
009

Lingvo internacia 1911-1914

010

Lingvo kaj vivo

G. Waringhien
011

Lingvo stilo formo

Kalocsay
012

Ludoviko en Nederlando

Pierre Delaire
013

Malsata ŝtono

R ; Tagore
014

Manon Lescaut

Prévost
015

Manuel prepa atesto pri kapableco

016

Marta

Orzeszko/Zamenhof
017

(La) Marvirineto

Andersen
018

Memorlibro pri Zamenhof-jaro

019

Metodo 15

020

Metropoliteno

Varankin
021

Mi amis junulinon

Trorisch
022

Mi estas Pele

Pele/Nascimento
023

Migrante tra la metioj

Valo
024

Mikronoveloj de Sin’Iti Hosi

Trad K. Matuba
025

Militista vortareto (5 lingvoj)

UFE
026

Mister Tot

J. Forge
027

Momo (bildstrio)

KavlanX2

La Kancerkliniko028

(La) Mondo ne havas atendejon

Maurito Dekker
029

Mondo de travivaĵoj

T. Sekelj
030

Murdo en Esperantujo

Daniel Moirand
Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo - N


001

Naciismo

E. Lanti
002

Naciismo kaj Esperanto

Aarse
003

(La) Naŭzo

Jean Paul Sartre
004

Neforgeseblaj tagoj

005

(La) Nekonata konato

006

Nepal malfermas la pordon

T. Sekelj
007

Ne plu ludo…

N. Barthelmess
008

Ne tiel sed tiel ĉi

Faulhaber
009

Ni kaj ĝi

Gaston Waringhien
010

(La) Nigra insulo  (Tinĉjo) bildstrio

Hergé
011

Noktoj

S. Sire
012

Nokto kaj timo

Potts
013

Normandaj rakontoj

Guy de Maupassant
014

Nouveau cours rationnel

015

(La) Nova paradigmo en psikologio

Gonzalez
016

(La) Nova realismo

B. Vogelmann
017

Noveloj

T. Sekelj
018

Noveloj

H. Sĵenkiewicz
019

Noveloj

Lusin
020

Nudaj Inter lupoj

Bruno Ppitz
021

(La) Nuda vero

G. Salan
Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo -O, P, Q


O, P, Q

Titolo

Aŭtoro

Eldonisto

Jaro

Noto

001

Okuloj

Marjorie Boulton
002

Okupacio

Erni Krusten
003

Ombroj de la 4a dimensio

E. de Kock
004

Ombro sur interna pejzaĝo

Spomenka Ŝtimec
005

Onklo Ho


Hanonjo

1972


006

Ora libro  1887-1937

29° Kongreso
007

Oriento kaj okcidento

Fradier
008

Originala verkaro

LL. Zamenhof
009

Otelo

Shakespeare
010

Parizo gvidlibro

011

Pascalo (el la pensoj de blazio)

012

Paŝoj al plena posedo

Villiam Auld
013

Peer Gynt

Ibsen
014

Per balono al poluso

Strindberg  Fraenkel
015

(La) Perdita honoro de iu

Boell
016

Pitoreska Pekino

017

Katarina Blum

018

Pinta Krajono

Rossetti
019

Plaidoyer pour l’Espéranto

020

Plena Analiza Gramatiko de Esperanto

021

Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto

022

Plena Vortaro

023

Poemo de l’plugisto

Ĥrima
024

(La) Poemo de Rodano

Frédéric Mistral
025

Por ekologia socio

026

Por nova afero nova maniero

027

Por pratikantoj

Babin
028

Por Tutmonda civitismo

Veki
029

Poŝtatlaso de la mondo

030

Pourquoi je suis devenu Espérantiste

Ernest Archdeacon

Fayard

1910


031

Praha gvidlibro

032

Pri arto kaj morto

Miyamoto
033

Pri internacia lingvo

Isaj Dartwer
034

Pri lingvo kaj aliaj artoj

035

(La) Princo kaj Betty

036

Pro Iŝtar

Luyken
037

Proverbaro esperanta

LL. Zamenhof
038

Proverbaro Franca-Esperanto

Bourgois
039

Psikotransformismo

040

Quo Vadis

Stenkiewicz / Zamenhof
Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo - R


R

Titolo

Aŭtoro

Eldonisto

Jaro

Noto

001

(La) Rabeno de Bacherach Gimnazio

Heine
002

(La) Rabistoj

Schiller
003

Rakontoj de Oogai

Oogai Mori
004

Rakontoj pri Nederlando

Georges Duhamel
005

Regulus

Lorjak
006

Rentkolekta korto  Argila Statuaro

007

(La) Reĝo de la montoj

Moch
008

Reĝo Lear

Shakespeare
009

Renkonto  12 a festivalo Moskvo

010

(du) Rêve à la réalité

011

Reveno   vjetnama fabelo

012

(La) Revizoro

Gogol
013

(La) Ribelo

Joseph Roth
014

(La) Ringo de la generalo

Selma Lagerlof/stephan Engholm
015

Rozoj kaj urtikoj   poemaro

Thorsen
016

Rui Barbosa

Nery
016

Rusia revolucio  bildstrio

Biblioteko KAVLAN  Kompleta listo – S, Ŝ


001

Ŝia lasta poŝtkarto

S.Elgo
002

Ŝipestro rakontas

Lundquist
003

Ŝtato kaj revolucio

Lenin
004

(La) Ŝtelita Lampo

Winkler
005

(La)  Sankta biblio

LL. Zamenhof
006

Sciencaj studoj

Neergaard
007

Scienco kaj pseudoscienco pri heredo

Neergaard
008

Se greneto

Robinson/Sturmer
009

Sekretoj de la marestaĵoj

Guinio
010

Sen eliro. La respektema P…

Jean-Paul Sartre
011

(La) Senmorta piano de Ĥana Karmi

012

Sepdek jaroj sub la verda standardo

Valo
013

Simpozio pri ATA/ITA

014

Skizo pri filozofio de la homa digno

Gille
015

Sonĝo sub pomarbo

Baghy
016

(La) Spleno de Parizo

Beaudelaire / P. Lobut